Tek mesaj gösterimi  Başlık: Gezelim Görelim: Bergama 
Yazar Mesaj
İzmirMesajTarih: 17 Ağustos 2012, 04:21    Mesaj konusu: Gezelim Görelim: Bergama Alıntıyla Cevap Gönder

Bergama, İzmir'in kuzeyinde yer alan 60 bin nüfuslu , tarihi geçmişi ile ünlü küçük bir ilçedir.
Bergama , şimdilerde küçük olmasına karşın kurulduğu dönemde oldukça güçlü ve büyük bir krallık olarak varlık göstermiştir.Kuruluşu M.Ö 400 yıllarına dayanmaktadır ve ozaman için adı Pergamon Krallığı'dır.Krallığın kurucusu Filetairos olmasına rağmen kral ünvanını I.Attalos kullanmaya başladığı için kurucu Attalos kabul edilir ve tarih M.Ö 241 'i göstermektedir.
Krallık Paflagonyalı Filetairos'a geçmeden önce Pergamon; Büyük İskender tarafından ele geçirilmiş ve yönetimi oğlu Herakles ve annesine bırakılmış , İskender öldükten sonra Trakya Kralı tarafından ele geçirilmiş , ardından da Filetairos'a geçmiş sonrasında I.Eumenes ve Kral Attalos yönetimine geçmiştir.Krallık en parlak dönemini I.Attalos'un oğulları II.Attalos ve II.Eumenes döneminde yaşamış ve bugün Almanya'da müzede bulunan Zeus Sunağı bu dönemde inşa edilmiştir.
Sunak iki katlı olarak inşa edilmiş Athena ve Zeus'a adanmıştır.Sunağın iç kısmı masiftir , dış kısmında ise tanrılar ve gigantların savaşlarını betimleyen kabartmalarla süslüdür.
(Sunağın Bergamadaki kaltıntıları)

Pergamon şehri ; Yukarı şehir , orta şehir ve aşağı şehir olmak üzere üç kısımdan oluşaktaydı.Sunağın bulunduğu yer Akropol (Yukarı Şehir) şehridir ve oldukça dik bir tepe (Bugün Bergama'da Kale adı kullanılmaktadır.) üzerine inşa edilmiştir.Sunağın 24 metre üstündeki taraçada Athena Tapınağı'nın kalıntıları yer almaktadır.Buranın da üzerinde Akropol'ün en hakim kısmında ve her yerden görülebilecek şekilde I.Attalos'un oğlu Prens Attalos tarafından inşa edildiği tahmin edilen Train Tapınağı bulunmaktadır.Bu dönemde Pergamon oldukça hızlı yükselen bir şehir olmuş ve İskenderiye , Antakya gibi bilim ve sanat şehirleri ile yarışır hale gelmiş ve döneminde Pergamon Kütüphanesi İskenderiye Kütüphanesinden sonraki en büyük kütüphane haline gelmiştir.M.Ö 198 yılında kütüphane 200.000 ciltlik bir kitap arşivini barındırmaktaydı.Kütühanenin en önemli yapıtları Homeros'un İlyada ve Odesa eserleridir.Eserler Atinalı tiran Peisistaratos ve oğlu Hipparkhos yazıya aktarılmış , asıl metin ise Pergamon Okulu tarafından düzenlenmiştir.
Kağıt ihtiyacını Mısır papirüsü ile gidermekteydi.Kütüphane, İskenderiye Kütüphanesinden yaklaşık yüz yıl sonra kurulmasına rağmen aradaki farkın hızla kapanması İskenderiye'yi rahatsız etmiş ve Mısır Kralı tarafından papirüsün dışarıya satışı yasaklanmıştır.Bunun üzerine II.Eumenes kağıt ihtiyacını gidermek için papirüs yerine geçecek bir şey bulanı ödüllendireceğini duyurmuştur.
Krates ve yardımcısı bunun üzerine hammadesi deri olan bir tür kağıt buldular.Bu kağıdın adı, hammaddesine yaraşır şekilde "Pergamon Derisi" anlamına gelen ve "Pergamene" kelimesinden türetilmiş "Pergaminae Charte" yani bugün bildiğimiz adı ile "Parşömen"dir.Papirüse göre daha kullanışlı olan parşömen ; kesilebilir ,katlanabilir ve iki yüzüne de yazı yazılabilmekteydi.Papirüsler, rulo halinde başında ve sonunda açmaya kapamaya yarayan iki değneğe yapışık halde kullanılmaktaydı ancak parşömen katlanabilir olması sayesinde sayfalar ayrı ayrı yazılmış ve dikilerek bir araya getirilmiş ve kitap yapılmaya başlanmıştır.
Kütüphane, sonraları sahibi olmamasına rağmen Romalı devlet adamı Marcus Antonius tarafından Kleopatraya armağan edilmiş ve kitapların bir kısmı İskenderiye'ya taşınmıştır , kalan kısmı ise Theodosius tarafından yaktırılmıştır.

Akropolde tapınaklar , kütüphane saraylar yanı sıra bir de tiyatro bulunmaktadır.15000 bin seyirci kapasiteli bir de tiyatro bulunmaktadır.(Tahmini olarak Akropol ve Orta Şehir)

Ve Ölümün girmesinin yasak olduğu, vasiyetnamelerin hiç açılmadığı şehir; Asklepion.Adı sağlık tanrısı Apollo'nun oğlu hekim Askepios'tan gelmektedir.Asklepion dönemin en önemli sağlık merkezlerinden biri ve dünyanın ilk psikiyatri hastanesi olarak Pergamon'un ilklerinden biri olarak tarihteki yerini almıştır.


Asklepion'da bugün halen daha akmakta olan şifalı su , yararlı otlar, telkin, müzik .spor , tiyatroda düzenlenen temsiller uygulanan tedavi yöntemleridir.
Hastalar şifalı suyun aktığı ve üzerinde mazgallar bulunan bir tünele sokulup yürütülür ve her bir mazgalda bulunan hekim tarafından söylenen telkin edici sözler ve akan suyun sesi ile tedavi edilmeye çalışılmıştır.


Rivayete göre birgün ağır ve iyileşemeyecek bir hasta gelir ve hekimler onu iyileştiremeyeceklerini anlatırlar hasta orayı terketmeden önce hastaya süt verip öyle göndermek isterler , hekim sütü koyduktan sonra bir aralık bir yılan gelir ve zehrini süte akıtır ve bunu içen hasta iyileşir.Bu olay tıbbın sembolünün kaynağıdır.Ayrıca sembolün Asklepios'un simgelerinden olan yılanlı asadan da geldiği söylenmektedir.


Yılanın süte zehri akıtışı , bir sütun üzerine tasvir edilmiş ve adı Yılanlı Sütun olarak kalmıştır.


Ve son olarak aşağı şehrin önemli yapılarından Bazalika (Kızıl Avlu).Tamamen kırmızı tuğladan yapıldığı için Kızıl Avlu'da denilmektedir.Hristiyanlığın ilk 7 kilisesinden biri olarak adı İncil'de de geçen Bazilika'ya, M.S. II. Yüzyıl’da Roma İmparatoru Hadrianos tarafından mitolojik Mısır tanrısı Serapis (Osiris)'e adanarak yapıldığı için Serapis Tapınağıda denmektedir. Tapınak önündeki büyük avlu ile birlikte 260×100 m. bir alanı kaplamaktadır.Tapınak Selinos Çayı üzerine , çayın üzeri kapatılarak inşa edilmiş ve çayın Bazalika altından akması sağlanmıştır ve bugün hala akmaktadır.Bunlar gün yüzüne çıkarılmış antik yerler , şuan Bergama'da yukarı kesimlerde yapılan her temel kazısında arkeolojik bulgulara rastlanmaktadır bunun yanısıra Roma döneminden kalma şuan şehrin altında olan 50000 kişilik bir anfitiyatro bulunmaktadır.
Ve İlklerimiz
İlk parşömen (deriden kapıt yapımı)
İlk Asya kütüphanesi (200.000 ciltlik)
İlk Büyük Hastane (Asklepion)
İlk Telkinle Tedavi(Psikoterapi)
İlk Doğal Tedavi (Müzik, Tiyatro, Spor, Güneş ve Çamur ile)
İlk farmakoloji (doğal ilaçlar)
İlk afyon modeli ilaç
İlk Kent Hijyeni(Sağlık altyapısı)
İlk tıp ve eczacılık simgesi (Yılan)
İlk Mühendislik, U borusu yöntemi ile trigonometri
İlk kent imar yasası
İlk kent çarşı pazar yasası
İlk komün devleti
İlk grev ve toplu sözleşme. (M.Ö 248) I. Eumenes ücretli askerlere hakkını verdi
İlk dört tiyatrolu kent
En dik tiyatrolu kent
İlk meslek sendikaları ve sendika konfederasyonu
İlk üç dereceli öğretim (İlk, orta ve lise)
İlk kazı müzesi. (Arkeoloji deposu, sonra müzeye dönüştürüldü)
İlk ve En büyük sunak
İlk ahşap sahneli tiyatro
İlk hristiyan klisesi. 7 kliseden biri
İlk batı Türkçesi grameri.(Bergamali Kadri Efendi'nin Eseri)
Şehrimize bekleriz efendim Saygılar
Kullanıcı bilgilerini göster Özel mesaj gönder