Mandacı Profesörler

Yeni Başlık Gönder Cevap Gönder « Önceki başlıkSonraki başlık »
 Yazar  Mesaj
bestecoKayıt: 13.01.2007
Üye No: 74,013
Offline
Tarih: 19 Haziran 2007, 01:12 Tek mesaj gösterimi1

Yılmaz Dikbaş

Araştırmacı-Yazar

14 Şubat 2007, AntalyaProf. Dr. İlhan Arsel, “Biz Profesörler”, İnkılap Kitabevi, 3. Baskı, 1992

“Cumhuriyet Dönemi Türk Ansiklopedisi”, İletişim Yayınları, 3. Cilt, İstanbul, Sayfa 666'yı kaynak gösteren Metin Aydoğan, “Türkiye Üzerine Notlar: 1923- 2005” , Umay Yayınları, 24. Baskı, İstanbul, Kasım 2005, Sayfa 110.

Deniz Som, “Siyasi talimatla çalışan bilim insanları”, Cumhuriyet, 5 Haziran 2001

Bertan Onaran, “Bütün Erdemlerin Başı: Tutarlılık”, Berfin Bahar, Sayı:107, Ocak 2007

Yılmaz Dikbaş, “Avrupa Birliği-Tabuta Çakılan Son Çivi”, AsyaŞafak Yayınları, Kasım 2006, İstanbul, Sf.623

A.g.e. Sayfa: 310-430

Mustafa Yıldırım, “Sivil Örümceğin Ağında”, sf.176

A.g.e. Sayfa:569

A.g.e Sayfa: 569

www.homepage.uludag.edu.tr

Vatan gazetesi, 03.10.2005

www.8stun.com/node/15428


‘Bizim Profesörler, tıpkı kendilerinden öncekiler gibi, bilgisiz, bilinçsiz ve yetersiz yöntemleriyle her kötü gidişe daima seyirci, her haksızlığa daima omuz silkici, her haysiyetsizliğe daima boyun eğici bir zihniyetin temsilcileridir. Gerçek aydın yetiştirmek şöyle dursun, fakat toplumumuzun yazgısına egemen sınıflarla birlikte sömürü düzenini sürdürmeyi daima doğal bilmişlerdir . Gün görmüşlüklerine, genellikle yabancı diyarlardan diploma edinmişliklerine rağmen çoğunluk itibariyle orta çağ kafasını terk edememiş, ulusal benlik nedir öğrenememişlerdir. Ülkemizin yüzyıllar boyu hiç bitmeyen, giderek büyüyen geriliklerine, çilelerine akılcı bir çare bulmayı becerememiş, sürüklendiğimiz felaketi görememişlerdir. Oysa onlara bunu artık öğretecek ve gösterecek bir ders gerek, suçluluklarını belirtecek bir kötek gerek , kısacası tam bir şok tedavisi gerek. İçlerinde hiç kuşkusuz pek iyileri olmakla beraber çoğu yetersizdir, dahası orta çağ Üniversitelerinde hademelik yapamayacak kertede kimselerdir. '

Cumhuriyet Devrimlerine Direnen Üniversite Profesörleri

Önemli bir gerçeği hatırlatmakta büyük yarar vardır. 1926'da şeriat hukukunun terk edilip laiklik esasına dayalı İsviçre medeni kanununun kabul edilmesi, bilim adamı sanılan Üniversite profesörlerimiz sayesinde değil, fakat bilim adamlarına akılcılık ve devrimcilik dersi veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde gerçekleşmiştir.

Cumhuriyetin ilanı 29 Ekim 1923'den 1933 yılına kadar geçen on yıllık süreçte, o zaman adı Darilfünun olan Üniversite, ülkede devrimler gerçekleştirilip büyük bir değişim yaşanırken, yapılanlara hep uzak durmuş, uzak durmakla kalmamış, sessiz bir direniş içinde karşı çıkmıştır. Cumhuriyetin Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip, bu durumu şöyle dillendirmiştir:

“Ülkede siyasi, sosyal, ekonomik büyük devrimler olurken, Darülfünun bunlardan habersiz göründü, hiç tınmadı.”

Devrimlere sessiz bir direniş içinde bulunan Darilfünun, 1933 tarih ve 2252 sayıyla ortadan kaldırıldı, günümüz İstanbul Üniversitesi kuruldu.

12 Eylül 1980 darbesinde, ‘Amerika'nın oğlanları'ndan oluşan cuntacı generaller, Atatürk' ün vasiyetini dilim dilim kesip ortadan kaldırırken, bizim Profesörlerimiz yalnız seyirci kalmakla yetinmemişler, namuslu aydınlarımızı kıyım kıyım kıyan Kenan Evren'i dakikalarca ayakta alkışlayarak karşılamışlardır!

Haziran 2001'de, Başbakanlığın talimatı üzerine, Eurogold adını Normandy olarak değiştiren şirkete Bergama Ovacık'ta siyanürle altın arama izni verilmesini sağlayan raporu şu profesörlerimiz hazırlamıştı:

Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Derin Orhon, Prof. Dr. Aykut Barka, Prof. Dr. Okay Tüney, Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Prof. Dr. Fehim Üçışık, Prof. Dr. Mahir Vardar, Prof. Dr. Mehmet Canbazoğlu.

Siyasi talimatla Bergamalılara, daha doğrusu vatana ihanet edenlerin profesör unvanı taşımalarının kıymeti harbiyesi nedir?

Bizim Profesörlerimiz, istisnalar kaideyi bozmaz, ulusumuzun hayati çıkarlarının ilgilendiren hiçbir konuda araştırmalar yapıp halkımızı aydınlatmamışlardır. IMF, Gümrük Birliği, Özelleştirme ve Avrupa Birliği gibi can alıcı konularda halkımızdan yana kıllarını bile kıpırdatmamışlardır. IMF'nin ‘Borç Tuzağı' nı halkımıza bilimsel bir biçimde anlatıp karşı önlemlerin alınmasında katkıda bulunacaklarına, Cottarelli adlı kıytırık bir IMF memuru önünde el pençe divan durmuşlardır. Sözde ekonomi konularında, televizyon kanallarında yılışık tavırlarla boy gösteren profesörlere halkımızın ‘televole profesörleri' demesi b oşuna mıdır?

Bilge yazar Bertan Onaran'ın ‘Amerika'dan getirtilen alçağın en büyüğü' diye pek güzel tanımladığı Kemal Derviş 'i, genel başkanının gözüne girip bir milletvekili koltuğu kapabilmek için parti binası önünde karşılayarak, öpüp kucaklayan Prof. Dr. Yakup Kepenek'e saygı duymak mümkün müdür?

Bizim Profesörlerimiz, vatanımıza ve ulusumuza karşı en son ve en büyük ihanetlerini, AB Mandacılığına soyunarak gerçekleştirdiler.

Bu nasıl mı oldu?

Erasmus Profesörleri

Önce, 27 Aralık 1949'da imzalanan ‘Türkiye ve ABD Hükümetleri Arasında Eğitim Komisyonu Kurulması Hakkında Anlaşma' ile, ilk öğretiminden üniversite eğitimin sonuna kadar, Türk çocuklarının eğitim ve öğrenimi ABD'nin denetimine sokuldu. Daha sonra da, 1998 yılından itibaren Türk Milli Eğitimi Avrupa Birliği (AB)'nin boyunduruğu altına girdi. Günümüz Türkiye'sinde, 53'ü devlet, 26'sı özel olmak üzere 79 üniversitede, Sokrates'in Erasmus Programı uygulanmaktadır. Artık her üniversitede Erasmus Koordinatörü görev yapmakta, bunlara bağlı olarak da onlarca profesör ‘Erasmus Profesörü' olarak çalışmaktadır. İşte, Erasmus Koordinatörü bazı profesörlerimiz:

Prof. Dr. Mehmet A. Kısakürek (Ankara Üniversitesi), Prof. Dr. İbrahim Yerebakan (Atatürk Üniversitesi), Prof. Dr. Erol Arkun (Bilkent Üniversitesi), Prof. Dr. Günay Anlaş (Boğaziçi Üniversitesi), Prof. Dr. Fikret İkiz (Ege Üniversitesi), Prof. Dr. Selda Önderoğlu (Hacettepe Üniversitesi), Prof. Dr. Lerzan Özkale (İstanbul Teknik Üniversitesi), Prof. Dr. Zihni Demirbağ (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Prof. Dr. Muhammed Elitez (Muğla Üniversitesi), Prof. Dr. A. Selami Sargut (Başkent Üniversitesi), Prof. Dr. İbrahim Erol (Celal Bayar Üniversitesi), Prof. Dr. Kenan Taş (Çankaya Üniversitesi), Prof. Dr. Cem Göknar (Doğuş Üniversitesi), Prof. Dr. Reşat Kasap (Gazi Üniversitesi), Prof. Dr. Hikmet Geçkil (İnönü Üniversitesi), Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu (İstanbul Bilgi Üniversitesi), Prof. Dr. Emin Özbaş (Marmara Üniversitesi), Prof. Dr. Aydın Ayan (Mimar Sinan Üniversitesi), Prof. Dr. Berrin Erbay (Osmangazi Üniversitesi), Prof. Dr. Cemil Arıkan (Sabancı Üniversitesi), Prof. Dr. Erdal Emel (Uludağ Üniversitesi), Prof. Dr. Necmettin Aydın Mungan (Zonguldak Karaelmas Üniversitesi).

Bu profesörlerimizin üniversitelerimizde uyguladıkları Erasmus Programının amacı, emperyalist AB projesini ön plana çıkarmak ve öğrencilerimizin beyinlerini yıkayıp onları AB bağımlısı olarak yetiştirmektir.

Üniversitelerimizdeki bu ‘ Erasmus Profesörleri' nden hiçbiri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ün şu sözlerini anımsayıp AB'ye ve onun uygulattığı Erasmus programına karşı çıkmamıştır:

“Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize her şeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine ve ulusal geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla savaşmak gereği öğretilmelidir. Uluslararası duruma göre, böyle bir savaşımın gerektirdiği ruh unsurları ile kuşanmış olmayan bireylere ve bu bireylerden oluşmuş toplumlara yaşam ve bağımsızlık yoktur.”

Artık üniversitelerimiz ‘bizim' olmaktan çıkmış, AB Mandacısı profesörlerin denetimine geçmiştir.

AB Mandacısı Profesörler Sivil Toplum Örgütlerinde

AB Mandacısı profesörler, Avrupa Birliği'nden hibe alan sivil toplum örgütlerinin yönetim kurullarına da girerek, AB Mandacılığı propagandasını buralarda da sürdürmektedirler. İşte, AB'den hibe alan sivil toplum örgütlerinin yönetim kurullarında görev yapmakta olan profesörlerden bazıları:

• Prof. Dr. Ergun Özbudun (AB'den yaklaşık 1 milyon Avro hibe alan Türk Demokrasi Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı).

• Prof. Dr. Serdar Küçükoğlu, Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, Prof. Dr. İlter Turan (AB'den 200.000 Avro hibe alan SEV, Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın Yönetim Kurulu Üyeleri).

• Prof. Dr. Mustafa Aysan, Prof. Dr. Ahmet Koç, Prof. Dr. Zeynep İ. Önsan, Prof. Dr. Aykut Toros (SEV'in Mütevelli Heyeti Üyeleri). SEV'in Türkiye'de Protestan misyonerliği yapmış olduğu mahkeme kayıtlarına geçmiştir.

• Prof. Dr. Nur Serter, Prof. Dr. Necla Arat (AB'den 700.000 Avro hibe alan ÇEV, Çağdaş Eğitimi Destekleme Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri). ‘Atatürkçülük dar kalıpçılıktır' diyen Prof. Dr. Nur Serter, AB Mandacısı kimliğiyle, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD)'nin yönetim kuruluna seçilmiş, ADD Genel Başkanı Emekli Orgeneral Şener Eruygur tarafından ‘O bizim incimizdir' diye kucaklanarak ADD'ye Genel Başkan Yardımcısı yapılmıştır. ÇEV yöneticileri, AB'den aldıkları paranın aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin AB bütçesine yaptığı katkının geri dönüşümü olduğu yalanını söyleyerek halkımızı aldatmayı sürdürmektedirler. Türkiye'deki Sivil Toplum Örgütlerinin AB'den aldıkları hibeler içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tek bir kuruşu dahi bulunmamaktadır.

• Prof. Dr. Selahattin İçli, Prof. Dr. Necat Birinci ( AB'den 160.000 Avro hibe alan Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri).

• Prof. Dr. Tekin Arda ( AB'den 130.000 Avro hibe alan Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı Koordinatörü).

• Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu ( AB'den 365.000 Avro hibe alan İKV, İktisadi Kalkınma Vakfı'nın Yönetim Kurulu Üyesi).

• Prof. Dr. Sahir Çörtoğlu, Prof. Dr. Müslim Ekni, Prof. Dr. Gazi Özhan ( AB'den 100.000 Avro hibe alan UPAV, Ulusal Politika Araştırma Vakfı'nın Yönetim Kurulu Üyeleri).

• Prof. Dr. Ayşe Soysal, Prof. Dr. Güven Alpay, Prof. Dr. Gülen Aktaş ( AB'den 220.000 Avro hibe alan Boğaziçi Üniversitesi Vakfı'nın Yönetim Kurulu Üyeleri).

• Prof. Dr. Nazmi Bilir, Prof. Dr. Nilgün Sarp, Prof. Dr. Hilal Özcebe ( AB'den 450.000 Avro hibe alan Milli Eğitim Sağlık Eğitimi Vakfı'nın Bilim Kurulu Üyeleri).

• Prof. Dr. Rıdvan Ege, Prof. Dr. Memnune Yüksel, Prof. Dr. Atilla Tazebay (ZİÇEV'in Kurucu Üyeleri).

• Prof. Dr. Şahika Yüksel ( AB'den 810.000 Avro hibe alan IPS, İletişim Vakfı'nın Yönetim Kurulu Üyesi). Bu vakfın Başkanı Nadire Mater, daha önce de yazmış olduğu “Mehmed'in Kitabı” için CIA ve CFR adlı örgütlerle çok yakın ilişkisi olan Mac Arthur Vakfı'ndan 59.000 dolar hibe almıştı.

• Prof. Dr. Leziz Onaran ( AB'den 80.000 Avro hibe alan Kadın Dayanışma Vakfı'nın Başkanı).

• Prof. Dr. Çelik Kurtoğlu, Prof. Dr. Gülsün Sağlamer, Prof. Dr. Doğan Altınbilek, Prof. Dr. Lütfü Baş, Prof. Dr. Cemal Taluğ ( AB'den 105.000 Avro hibe alan TEMA, Türkiye Erozyanla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeleri).

• Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı, Prof. Dr. Sevda Bekman, Prof. Dr. Tosun Terzioğlu ( AB'den 1 milyon 385 bin Avro hibe alan AÇEV, Ana Çocuk Eğitim Vakfı Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyeleri). Prof. Dr. Emre Kongar, Prof. Dr. Aydın Yücesan Durgunoğlu, Prof. Dr. Ayhan Aksu Koç, Prof. Dr. Ayla Oktay, Prof. Dr. Bahattin Akşit, Prof. Dr. Banu Öney, Prof. Dr. Bozkurt Güvenç, Prof. Dr. Diane Sunar (AÇEV'in Bilim Kurulu Üyeleri). AÇEV yalnız AB'den hibe almakla kalmamış, Soros'tan da para almıştır.

• Prof. Dr. Ahmet Koman ( AB'den 90.000 Avro hibe alan İlhan Koman Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı).

• Prof. Dr. İzzettin Doğan ( AB'den 270.000 Avro hibe alan Cem Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanı).

• Prof. Dr. Haluk Günuğur ( AB'den 68.000 Avro hibe alan TURABDER, Türkiye-Avrupa Birliği Derneği Başkanı).

• Prof. Dr. Hakan Şatıroğlu ( AB'den 122.000 Avro hibe alan TAPD, Türkiye Aile Planlaması Derneği Başkanı).

• Prof. Dr. Sina Akşin ( AB'den 45.000 Avro hibe alan TSBD, Türk Sosyal Bilimler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi).

• Prof. Dr. Resa Aydın ( AB'den 135.000 Avro hibe alan TSD, Türkiye Sakatlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı).

• Prof. Dr. Necati Öner ( AB'den 70.000 Avro hibe alan Türkiye Felsefe Derneği Başkanı).

• Prof. Dr. Türkan Saylan ( AB'den 200.000 Avro hibe alan ÇYDD, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı).

12 Mayıs 2001 tarihinde İstanbul'da yapılan bir toplantıda, ARI Hareketi Başkanı Kemal Köprülü salondaki gençlere şöyle diyordu:

“Siz gençler, Ankara'yı tamamen unutun. Bu sistem iflas etti”

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde düzenin iflas ettiğinin ilan edildiği bu toplantıda, toplantıya katılan ÇYDD Başkanı Prof. Türkan saylan da bir konuşma yapmıştı.

T.C. Başbakanlığı bünyesinde ‘İnsan Hakları Komisyonu' oluşturuldu. Bu komisyon; LOZAN Antlaşmasında Müslüman olmayan azınlıklara haklar tanındığına, her türlü dilde eğitimin serbest bırakılarak dayatmacı ‘KEMALİST' rejimden vazgeçilmesine hükmetti. İnsan Hakları Komisyonu'nda yer alan kuruluş ve kişiler ABD hazinesinden, NED (National Endowment for Democracy) kanalıyla paralar almışlardır. 73 üyesi bulunan İnsan Hakları Komisyonu'nda şu kişi, dernek ve vakıflar bulunmaktadır:

Prof. Dr. Türkan Saylan (ÇYDD), Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu (Komisyon Başkanı), Prof. Dr. Baskın Oran, Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu (Kadının İnsan Hakları Vakfı), Şenal Sarıhan (Cumhuriyet Kadınları Derneği), Bülent Tamer (Helsinki Yurttaşlar Derneği), Handan Soğuk (İktisadi Kalkınma Vakfı). Atatürkçü maskesi altında AB Mandacılığı yapan Prof. Dr. Türkan Saylan'a mandacı medyadan büyük destek gelmektedir.

• Prof. Dr. Türkel Minibaş, Prof. Dr. Filiz Meriçli (ÇYDD Genel Başkan Yardımcıları).

• Prof. Dr. Cihan Demirci, Prof. Dr. Şeyda Ozil (ÇYDD Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri).

• Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Prof. Dr. Ayşe Yüksel (ÇYDD Onur Kurulu Üyeleri). Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Yunanlıların büyük bir iştahla katıldığı Anayasa reformu panellerini düzenlemiştir. Gazeteci Emin Çölaşan, Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'nun devlet araçlarını kullanmasına rağmen, ulaşım gideri gösteren belgeler sunduğunu ve ayrıca ödemelerden yararlandığını somut belgelerden söz ederek yazmıştır. AB Mandacısı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, AB fonlarından beslenen Fransız üniversitelerinde ders vermektedir.

• Prof. Dr. Melahat Okuyan, Prof. Dr. Refik Çapanoğlu, Prof. Dr. Necla Çevik, Prof. Dr. Zuhal Okuyan, Prof. Dr. Gazenfer Aksakoğlu, Prof. Dr. Güzin Özarmağan ( AB'den 212.000 Avro hibe alan AİDS Savaşım Derneği'nin Kurucuları ve Yönetim Kurulu Üyeleri).

• Prof. Dr. Servet Rüştü Karahan ( AB'den 245.000 Avro hibe alan Türkiye Kızılay Derneği'nin Genel Başkan Yardımcısı).

• Prof. Dr. Fazilet Aksu ( AB'den 223.000 Avro hibe alan Adana Sokak Çocukları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı).

• Prof. Dr. Ali Demirsoy ( AB'den 148.000 Avro hibe alan Biyologlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı).

• Prof. Dr. Atilla Yayla ( AB'den 450.000 Avro hibe alan Liberal Düşünce Derneği Başkanı). AB Mandacısı Prof. Dr. Atilla Yayla, “Kemalizm ilerlemeden çok, gerilemeye tekabül eder. Niye her yerde bu adamın heykelleri var, diye biz soracaklar…” diyerek, ‘Gavurun ekmeğini yiyen, gavurun kılıcını sallar' sözünün gerçeği ne kadar güzel yansıttığını bir kez daha kanıtlamıştır.

• Prof. Dr. Muhammet Akdiş (AB'den 186.000 Avro hibe alan DENKÖYDER, Denizli Köylerini Kalkındırma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi).

• Prof. Dr. Mustafa Yaşar Tınar ( AB'den 180.000 Avro hibe alan ESYAD, Ege Sanayiciler ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi).

• Prof. Dr. Ural Akbulut ( AB'den 179.000 Avro hibe alan ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi, Rektör).

• Prof. Dr. Ülkü Bayındır ( AB'den 114.000 Avro hibe alan Ege Üniversitesi Rektörü).

• Prof. Dr. Cengiz Utaş ( AB'den 17.000 Avro hibe alan Erciyes Üniversitesi Rektörü)

• Prof. Dr. Metin Heper, Prof. Dr. Nüket Yetiş, Prof. Dr. Ömer Cebeci, Prof. Dr. Ömer Anlağan ( AB'den 122.000 Avro hibe alan TUBİTAK Adana Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezi Yöneticileri).

• Prof. Dr. Tosun Terzioğlu ( AB'den 500.000 Avro hibe alan Sabancı Üniversitesi Rektörü). TUBİTAK Başkanlığı da yapmış olan Prof. Dr. Tosun Terzioğlu, AB'den yaklaşık 690.000 Avro hibe alan TESEV, Türkiye Ekonomik Sosyal Etüdler Vakfı'nın Danışma ve Bilim Kurulu'nda da görev yapmıştır. Dosyası çok kabarık olan TESEV ise; Soros, Dünya Bankası ve CIA'nın denetimindeki Amerikan NED Vakfı'nın oluşturduğu güçlü bir şebekenin denetimindedir. Yalnız kendisi ABD kaynaklı para almakla kalmamakta, ABD'nin Türkiye'de dağıttığı paraların denetiminde de rol almaktadır. Prof. Dr. Üstün Ergüder ve Prof. Dr. İlter Turan, TESEV'in yöneticilerindendir.

• Prof. Dr. İlhan Tekeli, Prof. Dr. Nurettin Sözen ( AB'den 1 milyon 225 bin Avro hibe alan WALD, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi'nin Yönetim Kurulu Üyeleri). Prof. Dr. İlhan Tekeli, TESEV'in danışma ve Bilim Kurulu'nda da görev almıştır. Prof. İlhan Tekeli, AB'den 1 milyon Avro'dan fazla hibe alan Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı'nın da kurucularındandır.

• Prof. Dr. Baran Tuncer ( AB'den 585.000 Avro hibe alan TAP, Türkiye Aile Planlaması Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanı).

AB Mandacısı Profesörler ADD Yönetiminde

27-28 Ocak 2007'de Ankara'da yapılan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Olağanüstü Kurultayında, AB Mandacısı dört üniversite rektörü Genel Yönetim Kurulu'na seçildiler: İşte, bu AB Mandacısı Rektörler:

• Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran, Uludağ Üniversitesi Rektörü. AB Mandacısı Rektör, Üniversitenin yeni yıl açılış töreninde AB'yi savunuyor ve şöyle diyordu: “Ülke üzerinde oynan oyunların amacı, Avrupa Birliği ile sürdürmekte olduğumuz çalışmaları önlemeye dönüktür.”

• Prof. Dr. Ferit Bernay, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü. AB Mandacısı Rektör, uzun uzun AB'nin nimetlerin saydıktan sonra şöyle diyordu: “AB'den vazgeçmek mümkün değil.”

• Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, Malatya Üniversitesi Rektörü. 27-28 Ocak 2007 ADD Olağanüstü Kurultayı'nda kürsüde bir saatten fazla çene çalarak Kemalist Anadolu Grubu'nun konuşma fırsatı bulmasını engelleyen bu AB Mandacısı Rektör, hiç sıkılmadan; “Biz de AB'den hibe aldık, ne yani şimdi biz de mi AB'ci olduk?” diyerek Kemalistlerle alay etmeye kalkışıyor, daha da ileri giderek hiç utanmadan, hiç sıkılmadan şu yalanı söylüyordu: “AB'den alınan hibeler aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin AB bütçesine yapmış olduğu katkının geri dönüşümüdür. AB'den aldığımız hibe değil, bizim paramızdır!” Bu yalana isyan ederek ayağa kalkıp; “Rektör yalan söylüyor! Gerçeği söylemek için söz hakkı istiyoruz!” diye haykıran, başta ADD Antalya Şubesinin delegeleri olmak üzere, Kemalist delegelerin itirazı, AB Mandacısı Divan Başkanı Şahin Bozkurt tarafından dikkate alınmıyordu.

• Prof. Dr. Kadri Yamaç, Gazi Üniversitesi Rektörü. Gazi Üniversitesi'nde ‘AB Gençlik Programı' nı uygulamaya koyan Rektör, gençlerimizin beyinlerini emperyalist AB projesine göre biçimlendiriyor. Arada bir göstermelik ‘Atatürkçü' çıkışlar yapan Prof. Dr. Kadri Yamaç, Türkiye gazetesinden Sibel Tokgöz'e bakın neler söylüyor: “Atatürk'ün işaret ettiği gibi çağdaş uygarlıklar ligi bizim yerimiz olmalı. Bu anlamda AB ile yürütülen ilişkilere, Türkiye'nin birtakım konularda gelişmesine katkıda bulunacağı için olumlu bakıyorum.” AB'ye üyeliğin, Ulusal Egemenliğin Brüksel'e teslimi anlamına geldiğini, Rektör Prof. Dr. Kadri Yamaç bilmiyor olabilir mi? Atatürk'ün, Bağımsızlık Savaşımızda temel ilkeyi; “Temel ilke, Türk Ulusu'nun onurlu ve şerefli yaşamasıdır. Bu ancak, tam bağımsız olmakla sağlanabilir” diyerek belirlemiş olduğunu, Rektör Prof. Dr. Kadri Yamaç bugüne kadar okuyup öğrenmemiş olabilir mi?

Sonuç

Yakın zamana kadar halkımız, adının önünde profesör unvanı olanlara, başka hiçbir toplumda görülmeyecek düzeyde sınırsız bir saygı, hayranlık ve güven duymuştur. Ancak bu saygı ve güvence, kendisine ihanet edenlerin hep sözde aydın okumuş takımından çıktığını gördükçe giderek azalmış, en alt düzeye inmiştir.

Bundan sonra Türk halkı, eğer Ulusal Egemenliğini tümden kaybedip vatanlarının bir sömürge ülkesi durumuna düşmesini istemiyorsa; adı, unvanı, makamı ve rütbesi ne olursa olsun, emperyalistlerin uşaklarına, AB Mandacılarına asla saygı göstermemeli, asla değer vermemelidir!

 Kullanıcı bilgilerini göster Özel mesaj gönder Alıntıyla Cevap Gönder Başa dön 
wingSofhope
Burası bo$ kaLsın


Uzaklaştırıldı
Kayıt: 21.02.2007
Üye No: 77,197
Şehir: Fark Eder mi ?
Offline


Yasaklandım

Tarih: 19 Haziran 2007, 08:47 Tek mesaj gösterimi2

Prof'muş işleri güçleri oturmak. Derste anlatmıyorlar.
_________________
Beni sevmesini öğreneceksiniz...

Asker, Şafak Say.!
 Kullanıcı bilgilerini göster Özel mesaj gönder MSNM Alıntıyla Cevap Gönder Başa dön 
Lehfan
- nâr -
TurkBoard Fan


Uzaklaştırıldı
Kayıt: 10.03.2005
Üye No: 1,042
Şehir: - seventhsky -
Offline


Yasaklandım

Tarih: 19 Haziran 2007, 09:10 Tek mesaj gösterimi3

Bu değerli yazı için besteco,

Bunların haricinde öğrenci değişim programlarına dikkat çekmek isterim. Yapılan uygulamalarda ne denli çifte standart yapıldığı mandacı zihniyetin hala nasıl çalıştının en güzel örneklerinden biri.
_________________
"Dünden yeni, bugünden eski"

 Kullanıcı bilgilerini göster Özel mesaj gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et Alıntıyla Cevap Gönder Başa dön 
karınca
kul


Kayıt: 16.07.2006
Üye No: 67,224
Şehir: Simeranya
Offline
Tarih: 19 Haziran 2007, 23:57 Tek mesaj gösterimi4

Ciddiye alınacak bir yazı değil. Kahvehanelerdeki sohbetler bile çok daha nitelikli.
 Kullanıcı bilgilerini göster Özel mesaj gönder Alıntıyla Cevap Gönder Başa dön 
bestecoKayıt: 13.01.2007
Üye No: 74,013
Offline
Tarih: 20 Haziran 2007, 00:22 Tek mesaj gösterimi5

« karınca » demiş ki:
Ciddiye alınacak bir yazı değil. Kahvehanelerdeki sohbetler bile çok daha nitelikli.


avatarınızdakilere sorun bakalım eğer onlarsa ...
Saygılar
 Kullanıcı bilgilerini göster Özel mesaj gönder Alıntıyla Cevap Gönder Başa dön 
karınca
kul


Kayıt: 16.07.2006
Üye No: 67,224
Şehir: Simeranya
Offline
Tarih: 20 Haziran 2007, 00:37 Tek mesaj gösterimi6

« besteco » demiş ki:
« karınca » demiş ki:
Ciddiye alınacak bir yazı değil. Kahvehanelerdeki sohbetler bile çok daha nitelikli.


avatarınızdakilere sorun bakalım eğer onlarsa ...
Saygılar


Anlayamadım
 Kullanıcı bilgilerini göster Özel mesaj gönder Alıntıyla Cevap Gönder Başa dön 
bestecoKayıt: 13.01.2007
Üye No: 74,013
Offline
Tarih: 20 Haziran 2007, 01:02 Tek mesaj gösterimi7

« karınca » demiş ki:
« besteco » demiş ki:
« karınca » demiş ki:
Ciddiye alınacak bir yazı değil. Kahvehanelerdeki sohbetler bile çok daha nitelikli.


avatarınızdakilere sorun bakalım eğer onlarsa ...
Saygılar


Anlayamadım


beslenme kültürüyle alakalı bir olay bol bol taze meyve ve sebze...
başlıga cevap yazdıgınız ve görüşlerinizi paylaştıgınız için saygılarımı sunuyorum
Saygılar
 Kullanıcı bilgilerini göster Özel mesaj gönder Alıntıyla Cevap Gönder Başa dön 
vetiaponarKayıt: 24.03.2007
Üye No: 78,832
Offline
Tarih: 20 Haziran 2007, 13:54 Tek mesaj gösterimi8

yazı için teşekkürler profların ülke adına bi halt yapmadıklarını herkes biliyo... normal bi ögretmenden fazlasını yapmıyorlar bence...
 Kullanıcı bilgilerini göster Özel mesaj gönder Alıntıyla Cevap Gönder Başa dön 
Mesajları göster:   
Yeni Başlık Gönder Cevap Gönder 1. sayfa (Toplam 1 sayfa) [Bu başlıkta 8 mesaj bulunuyor] « Önceki başlıkSonraki başlık »


Bu forumda yeni konular açamazsınız
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız
Bu foruma eklenti dosyaları gönderemezsiniz
Bu forumdaki dosyaları indiremezsiniz
TurkBoard çerezlerini temizle